Známky, kolky, ceniny

Všude, kde je zapotřebí dát občanům jistotu, že drží v ruce pravý kolek, známku, potvrzení, kupón, cenný papír apod., je to příležitost pro technologie a dodávky společnosti OPTAGLIO. Mezi našimi zákazníky jsou tiskárny cenin v desítkách zemí. Pomáháme jim realizovat taková řešení, se kterými si padělatelé neporadí a která umožní i laikovi, aby během jediného okamžiku rozeznal pravou ceninu od falešné.

Používáme nejmodernější dostupné technologie, dodáváme absolutní kvalitu, ale dokážeme se přizpůsobit požadavkům zákazníků.

Zákazníci si nás vybírají zejména proto, že můžeme nabídnout:

·         Nejsilnější ochranu proti napodobení

·         Výjimečné vizuální efekty

·         Cesty, jak realizovat i velmi pokročilé řešení v rámci rozpočtových možností zákazníka

·         Snadné začlenění do výrobního procesu

·         Jistotu plně zabezpečené výroby i spolehlivé dodávky

 

ZPĚT DO SEKCE ŘEŠENÍ

 

 

Ochranné  prvky  společnosti  Optaglio ®   zamezují  krácení 
státního příjmu při výběru daní především u tabákových a al-
koholických výrobků. Optaglio ®  pomáhá vládám významně 
omezit  spotřebu  nezdaněného,  padělaného  nebo  pašova-
ného zboží.
Optické bezpečnostní prvky:
  Holografický proužek
  Holografické samolepky
  Bezpečnostní papír  
s mikrotečkami OVDot ®
  OVDot ®  inkousty