Aplikační stroje

Aplikace hologramů zákazníkem

Bezpečnostní hologramy a další elementy zabezpečení proti padělání jsou zpravidla dodávány tak, aby mohly být přímo včleněny do dokumentů (osobní průkazy, kolky apod.). Někteří výrobci dokumentů však dávají přednost tomu, že hologramy aplikují sami v rámci svých procesů. Přináší to totiž následující výhody.-       Zvýšení bezpečnosti díky konsistentnímu dohledu nad celým výrobním procesem.

 • -       Snížení nákladů díky úspoře za materiál a dopravu.
 • -       Možnost jednolitého řízení procesu, a tudíž potenciálně i další optimalizace
 • -       Zvýšení výrobní flexibility a snížení závislosti na dodavateli, případně na přesném načasování jeho dodávek.
 • -       Vybudování vlastního strojového parku

Optaglio jako dodavatel aplikačních strojů

Technologický náskok a desítky let praktických zkušeností umožňují společnosti OPTAGLIO stát se neocenitelným partnerem těch, kdo připravují vlastní aplikaci hologramů. Pro zařízení dodávaná společností OPTAGLIO je typické, že:

 • -       mají funkce a výrobní kapacitu, s jakými není schopen soutěžit žádný konkurent,
 • -       jsou vyráběny vždy na míru a mohou být tudíž uzpůsobeny jednotlivým výrobcům,
 • -       obsluha je jednoduchá. Operátoři zpravidla jen plní materiál do zásobníků a odnáší hotové výstupy,
 • -       jsou sestaveny z univerzálních komponent, jaké lze snadno obstarat všude na světě,
 • -       součástí dodávyk je i nastavení a podpora při náběhu výroby,
 • -       po dokončení série mohou být snadno přenastaveny na jiný dokument,
 • -       nejsou účtovány žádné licenční ani jiné povinné poplatky,
 • -       mohou být využity pro aplikaci vyspělých hologramů OPTAGLIO, ale i jiných produktů. 

MP-ID Card Hologram Applicator

Jedná se zařízení pro aplikaci metalických hologramů do polykarbonátových karet – osobních dokladů, řidičských průkazů, cestovních pasů apod. Technologie umožňuje hladkou integraci bezpečnostního prvku bez jakéhokoliv cizorodého lepidla, což vede ke zvýšení životnosti i odolnosti karty, včetně dlouhodobého udržení vynikajících optických vlastností hologramu. Aplikátor může být využit i pro aplikaci hologramů se síťovou strukturou OPTAGLIO OVMesh Exclusive.

Podrobný  stroje v popis v angličtině najdete zde.

MF-ID Card Hologram Applicator

Tento stroj je vlastně splněním dlouhodobého snu mnoha výrobců dokladů. Nasazením jediného bezpečnostního prvku mohou pokrýt jak ochranu proti padělání, tak vytvořit podmínky pro to, aby konkrétní doklad mohl být identifikován kdykoliv v budoucnu,a to v případě, že padělatel pozmění sériové číslo. Mělo se za to, že to je technologicky neslučitelné a že je zapotřebí využít dva různé nástroje. Až produkt OPTAGLIO OVImage založený na náhodném rozložení mikrohologramů dokázal spojit oba typy funkcí. S aplikačním strojem společnosti OPTAGLIO jej mohou výrobci karet aplikovat vlastními silami. 

Podrobný popis stroje v angličtině najdete zde.

 MM Security Substrate Hologram Applicator

Jednou z nejúčinnějších zbraní proti padělatelům je ochrana dokladu už na úrovni základního materiálu, ze kterého je vyroben. Padělateli v takovém případě nestačí ukrást nebo napodobit ochranný hologram, musí svůj předmět od začátku vyrábět ze stejného materiálu jako originál. Společnost OPTAGLIO přišla s technologií, jak umístit do papíru nebo plastu ochranné částice (nejčastěji mikrohologramy) a vyvinula zařízení, které to umožňuje realizovat v průběhu výroby. Toto zařízení je určeno zejména pro papírny, tiskárny cenin, dodavatele cenin, známek apod., ale také pro výrobce polymerových fólií.

Anglický popis zařízení najdete zde.

PP-ID Card Hologram Applicator

Jedná se o zařízení s bezkonkurenčně největší kapacitou aplikace hologramů. Je určeno primárně pro ty výrobce, kteří dodávají až desítky milionů karet, cestovních pasů, bezpečnostních průkazů, řidičáků apod. Stroj pracuje s unikátní patentovanou technologií schopnou vložit hologram do polykarbonátové karty bez jakéhokoliv cizorodého lepidla a spojit vše do naprosto jednolitého celku. Výrobci mohou s výhodou využít hologramů OPTAGLIO OVMesh Smart rozdělených na miniaturní částice, který se při jakémkoliv pokusu o manipulaci nevratně rozpadne.

Podrobnější popis aplikačního stroje v angličtině najdete zde.

PP-ID Card Hologram Applicator
Jedná se o zařízení s bezkonkurenčně největší kapacitou aplikace hologramů. Je určeno primárně pro ty výrobce, kteří dodávají až desítky milionů karet, cestovních pasů, bezpečnostních průkazů, řidičáků apod. Stroj pracuje s unikátní patentovanou technologií schopnou vložit hologram do polykarbonátové karty bez jakéhokoliv cizorodého lepidla a spojit vše do naprosto jednolitého celku. Výrobci mohou s výhodou využít hologramů OPTAGLIO OVMesh Smart rozdělených na miniaturní částice, který se při jakémkoliv pokusu o manipulaci nevratně rozpadne.
Podrobnější popis aplikačního stroje v angličtině najdete zde.