Polykarbonátové karty

 

Polykarbonát je nejpokročilejší materiál, jaký je dnes pro výrobu karet k dispozici. Vyhovuje trvanlivostí, odolností, laminačními schopnostmi i možnostmi personalizace dokladu a integrace bezpečnostních prvků do karty. V praxi však naráží ti výrobci, pro které je ochrana proti padělání životně důležitá, na řadu technických otázek. Jak připojit bezpečnostní hologram k polykarbonátové kartě tak, aby byl absolutně neoddělitelný? Jak zajistit dostatečnou životnost? Jak vyhovět požadavkům na optické vlastnosti? 
Někteří dodavatelé bezpečnostních prvků aplikují i na polykarbonát tradiční metodu horké ražby. To však naráží na určitá omezení daná tím, že polykarbonát se jen velmi obtížně pojí s jinými látkami. To je příčinou jeho silných stránek jako odolnost vůči chemickým vlivům, komplikuje však mimo jiné přidávání bezpečnostních hologramů. Karta opatřená bezpečnostní vrstvou z jiného materiálu totiž představuje nesourodý celek citlivý na naprosto přesné dodržení výrobního postupu. Jakákoliv odchylka může mít za následek zkrácení životnosti dokladu, snížení optické kvality hologramu a dokonce i riziko vyjmutí hologramu a jeho zneužití.
Společnost Optaglio vychází ze specifických vlastností polykarbonátu, plně je respektuje a pracuje s patentovanou technologií, která umožňuje vyrobit kartu včetně hologramu jako naprosto homogenní celek. 

Polykarbonát je nejpokročilejší materiál, jaký je dnes pro výrobu karet k dispozici. Vyhovuje trvanlivostí, odolností, laminačními schopnostmi i možnostmi personalizace dokladu a integrace bezpečnostních prvků do karty.

V praxi však naráží ti výrobci, pro které je ochrana proti padělání životně důležitá, na řadu technických otázek. Jak připojit bezpečnostní hologram k polykarbonátové kartě tak, aby byl absolutně neoddělitelný? Jak zajistit dostatečnou životnost? Jak vyhovět požadavkům na optické vlastnosti? 

Nezápasíme s polykarbonátem. Využíváme jeho vlastností.

Někteří dodavatelé bezpečnostních prvků aplikují i na polykarbonát tradiční metodu horké ražby. To však naráží na určitá omezení daná tím, že polykarbonát se jen velmi obtížně pojí s jinými látkami. To je příčinou jeho silných stránek jako odolnost vůči chemickým vlivům, komplikuje však mimo jiné přidávání bezpečnostních hologramů. Karta opatřená bezpečnostní vrstvou z jiného materiálu totiž představuje nesourodý celek citlivý na naprosto přesné dodržení výrobního postupu. Jakákoliv odchylka může mít za následek zkrácení životnosti dokladu, snížení optické kvality hologramu a dokonce i riziko vyjmutí hologramu a jeho zneužití.

Společnost Optaglio vychází ze specifických vlastností polykarbonátu, plně je respektuje a pracuje s patentovanou technologií, která umožňuje vyrobit kartu včetně hologramu jako naprosto homogenní celek. 

·         OVImage™: I DOKUMENT MŮŽE MÍT SVŮJ OTISK PALCE

·        OVMesh™ Exclusive: OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO EXKLUZIVNÍ KARTY S LUXUSNÍM VZHLEDEM 

·         OVMesh™ Unlimited: NEOMEZENÝ POČET HOLOGRAMŮ NEOMEZENÉ VELIKOSTI AŽ DO POKRYTÍ CELÉ PLOCHY KARTY

·         OVMesh™ Smart: VELKÉ SÉRIE PRŮKAZŮ RYCHLE, EFEKTIVNĚ A V PERFEKTNÍ KVALITĚ

·         ZVYŠTE SVŮJ TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK PŘED PADĚLATELI APLIKACÍ MIKROHOLOGRAMŮ

·         µH Layer: MIKROHOLOGRAMY SPOLEČNĚ S DALŠÍMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY

·         µH Overlay: APLIKACE MIKROHOLOGRAMŮ S ÚSPOROU MÍSTA A MATERIÁLU

·         SPECIÁLNÍ VIZUÁLNÍ EFEKTY PRO ORIGINÁLNÍ A NENAPODOBITELNÝ VZHLED KARET

 

ZPĚT DO SEKCE ŘEŠENÍ