Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

esf_eu 


Projekt reg. č. CZ.1.04/1.1.02/35.01298 "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti OPTAGLIO s.r.o." byl úspěšně zrealizován a ukončen ke dni 31. 10. 2012.


 

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení a prohloubení kvalifikace zaměstnanců v jazykových, manažerských, profesních a  marketingových dovednostech.Prostřednictvím realizace projektu došlo ke zvýšení úrovně odborných znalostí zaměstnanců, které mají mít za následek zvýšení efektivity firemních procesů a zvýšení schopnosti zaměstnanců komunikovat se zahraniční klientelou, která tvoří významnou část obratu společnosti. Díky realizaci projektu tak došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na tuzemském i zahraničním trhu.

Projekt vzdělávání zaměstnanců se týkal většiny zaměstnanců firmy a byl navržen takovým způsobem, aby zaměstnanci měli příležitost ke zvýšení své kvalifikace a k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a aby vytvořil možnost dalšího návazného zvyšování kvalifikace v budoucnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti zaměstnanců společnosti OPTAGLIO s.r.o. v oblastech jazykových, manažerských, prodejních a odborných, což vedlo ke zvýšení produktivity jejich práce a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Prostřednictvím zvýšení kvalifikace zaměstnanců a jejich manažerských a jazykových dovedností došlo ke zvýšení hodnoty zaměstnanců na trhu práce a zlepšení efektivity jejich činností. Dalším cílem bylo též zvýšit kvalifikaci zaměstnanců v oblasti zákonných školení.

Cíle byly naplněny.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci společnosti Optaglio, s.r.o. Celkem bylo v rámci projektu proškoleno 53 osob, některé se účastnily více školení, dle jejich potřeb. Asi šest procent zaměstnanců spadá do kategorie 50 +.

Průběh projektu

V rámci projektu byly realizovány tyto klíčové aktivity:
- Jazykové kurzy – obecná a obchodní AJ
- Manažerské dovednosti
- Marketing, PR
- Zákonná školení
- Ekonomické minimum, obchodní dovednosti
- Time management, koučování

Termíny školení byly uzpůsobeny aktuálním časovým možnostem zaměstnanců, pro které bylo školení určeno. Projekt trval od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2012.

 

ZPĚT