Výzkum a vývoj moderních identifikačních dokumentů

Projekt Výzkum a vývoj moderních identifikačních dokumentů registrační číslo
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015947 je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je pro společnost OPTAGLIO s.r.o. klíčově důležitý a navazuje na dlouhodobý
strategický záměr zvýšit investice do výzkumné infrastruktury, a tím se prosadit na trhu
ve specifickém segmentu ochranných prvků identifikačních průkazů a příbuzných
produktů.


K výzkumné infrastruktuře - Experimentální převíjecí technologii - je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční
služby na adrese Obora 20, Lochovice, 267 23. Přístup k podpořené infrastruktuře je
umožněn za transparentních a nediskriminačních podmínek a cena účtovaná za užívání
infrastruktury odpovídá ceně tržní.


Bližší informace k přístupu: Ing. Šimon Černoušek, simon.cernousek@optaglio.cz