Vstup na strategické zahraniční trhyOptaglio a.s..

Projekt VSTUP NA STRATEGICKÉ ZAHRANIČNÍ TRHY OPTAGLIO A.S. registrační číslo
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016606 je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní projektu je vstup na nové trhy prostřednictvím účasti zástupců společnosti na
světových veletrzích a výstavách zaměřených na zabezpečení dokumentů, cenin a
produktů proti padělání.