Projekt podpora prodeje

Projekt: Podpora prodeje vlastních výrobků společnosti OPTAGLIO s.r.o. na zahraničních trzích je spolufinancován Evropskou unií, číslo projektu  CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005739 Projekt je zaměřen na usnadnění mezinárodní expanze společnosti OPTAGLIO s.r.o. prostřednictvím účasti na konkrétních zahraničních výstavách a veletrzích v oblasti bezpečnosti dokumentů.

ZPĚT