Marketing

Projekt:

USNADNĚNÍ VSTUPU SPOLEČNOSTI OPTAGLIO S.R.O. NA ZAHRANIČNÍ TRHY

je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0004437

 Projekt je zaměřen na usnadnění vstupu společnosti OPTAGLIO s.r.o. na nové zahraniční trhy prostřednictvím účasti na konkrétních zahraničních výstavách a veletrzích v oblasti ochrany státních dokumentů v rámci programu Marketing I. Výzva.

Projekt:

USNADNĚNÍ VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY S PRODUKTY NA OCHRANU ZNAČKOVÉHO ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI OPTAGLIO S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0004567

Záměrem projektu je podpora prodeje výrobků na ochranu firemního vlastnictví na světových trzích za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zviditelnění společnosti OPTAGLIO s.r.o. v zahraničí v rámci programu Marketing I. Výzva.

 Projekt:

USNADNĚNÍ VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY S PRODUKTY NA OCHRANU CENIN SPOLEČNOSTI OPTAGLIO S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005355

Cíl projektu je podpora prodeje bezpečnostních prvků pro ochranu cenin a to zejména bankovek a mincí na světových trzích za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zviditelnění se v zahraničí v rámci programu Marketing I. Výzva.

 

ZPĚT