Centrum výzkumu forenzního zabezpečení

Projekt 

CENTRUM VÝZKUMU FORENZNÍHO ZABEZPEČENÍ

je spolufinancován Evropskou unií. 


CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002703. Cílem je zvýšit inovační a výzkumnou výkonnost společnosti OPTAGLIO v oblasti
forenzního zabezpečení. Navazujeme na dlouhodobý vysoce specializovaný výzkum a vývoj firmy.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002703. Cílem je zvýšit inovační a výzkumnou výkonnost společnosti OPTAGLIO v oblastiforenzního zabezpečení. Navazujeme na dlouhodobý vysoce specializovaný výzkum a vývoj firmy.

 

Účelem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002703 bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Přístup k podpořené infrastruktuře je umožněn za transparentních a nediskriminačních podmínek a cena účtovaná za užívání infrastruktury odpovídá ceně tržní.

 

Rozpis nabízených služeb pro účely VaV: 

·         Výzkum řezání holografických proužků

·         Výzkum adhezivních vlastností nátěrových materiálů

·         Výzkum selektivního nánosu funkčních vrstev tiskových barviv

  

Bližší informace: Ing. Šimon Černoušek, simon.cernousek@optaglio.cz 

 

 

ZPĚT