Elektronová litografie

Pod označením bezpečnostní hologramy se fakticky skrývá několik různých typů technologií s různou úrovní bezpečnosti, resp. různou úrovní obtížnosti napodobení hologramu. Liší se od sebe způsobem vytváření tiskové matrice (master hologram), ze které pak jsou lisovány jednotlivé kusy.

Společnost OPTAGLIO pracuje s technologií elektronové litografie. Stejně jako u jiných metod, i zde je na podložce nanesena citlivá vrstva, některá místa jsou bombardována paprsky, následuje vyvolání podobné fotografickému (narušená místa ubývají rychleji než zbytek plochy) a vzniká tak difrakční mřížka, na které se světlo láme a vytváří požadovaný vizuální efekt.

Při vytváření běžných hologramů je citlivá vrstva bombardována světelným paprskem (laserem), nejjemnější možné rozlišení je tedy dáno vlnovou délkou. Elektronová litografie pracuje se soustředěným svazkem elektronů, takže může řádově tisícinásobně jemnějšího rozlišení. Tím je dáno, že:

  • -          Je možné vytvořit optické efekty, které by jinak byly nemyslitelné. Více zde.
  • -          Hologram vytvořený metodou elektronové litografie nemůže být okopírován. Tradiční metody vytváření hologramů jsou z principu mimo hru (nemají dostatečné rozlišení) a jiný vlastník elektronového litografu by potřeboval znát použité algoritmy, které ovšem nelze odvodit z hotového hologramu.

V literatuře se uvádí, že nevýhodami elektronové litografie je vysoká pořizovací cena potřebných zařízení i to, že technologie je „knowledge intensive“,  tedy že její zvládnutí vyžaduje spoustu specializovaných znalostí a zkušeností.

Pracujeme s takovým rozlišením, které nám umožní vměstnat detailní mapu Měsíce na prostor jednoho centimetru čtverečního.

Společnost Optaglio se zabývá elektronovou litografií už od roku 1998. Instalovala unikátní zařízení, vytvořila jedinečné know-how a je obecně respektována jako světová jednička v oboru. Pracuje s tvarovým elektronovým paprskem, což poskytuje mnohem víc flexiblity než alternativní typ elektronové litografie (tzv. Gaussův litograf). Postupně dosáhla rozlišení až 2,5 milionu DPI (pro srovnání, fyzikální limity běžného hologramu jsou někde kolem 10 000 DPI) a vytvořila řadu postupů, které má patentovány a kterým se konkurence nedokáže ani přiblížit. 

ZPĚT DO SEKCE TECHNOLOGIE