Dokumenty a ceniny

Vývoj kombinovaných inovativních technik holografické ochrany dokumentů a cenin

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010280 je zaměřen na nové metody a technologie pomocí kombinovaných technik, kdy vycházíme z posledních pokroků v oblasti elektronové litografie.  V rámci projektu budou realizovány aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na nanostruktury v oblasti zabezpečení.