News

2018-06-27 12:14:57

Optaglio ve světovém tisku

Několik prestižních odborných časopisů zaměřených na globální trhy publikovalo v posledních týdnech články a stanoviska konzultantů společnosti Optaglio. Česká firma tak potvrzuje své postavení leadera v oblasti znalostí a konzultačních služeb pro prokazování identity a ochranu značkového zboží před padělateli.

Magazín Securing Industry se věnuje pohledu na roli lidského faktoru při identifikaci padělků. „Lidský faktor hraje kritickou roli, pokud není proces plně automatizován,“ uvádí se v článku. „Ale vést diskuze o možnostech lidského selhání je mnohem jednodušší než vzít tuto skutečnost v úvahu při návrhu obranné strategie. Každý vlastně ví, že lidé představují slabé místo, ale nikdo nenavrhuje realistické řešení, jak to změnit.“  Článek je k přečtení zde.

Portál Security Document World zase publikoval na ústředním místě text, který se zabývá možností aplikovat na kontrolu dokladů koncept gamifikace. Jak se vysvětluje, jedná o aplikaci prvků z herního prostředí do rutinních podnikových procesů. „Gamifikace řeší starý problém jak zajistit dostatečnou koncentraci na dodržení pravidel i tam, kde se jedná o nutné rutinní činnosti.“ Takovou nudnou rutinní činností je i kontrola ochranných prvků na osobních dokladech, a je tedy namístě přemýšlet o využití gamifikace také v této oblasti. Článek je k přečtení zde.

Další práce konzultantů společnosti Optaglio najdete na  http://optaglio.cz/cs/tisk-o-nas

2018-04-03 14:53:30

Optaglio na veletrzích v Dubaji, Šanghaji, Washingtonu a Londýně

Experti společnosti Optaglo se v nejbližších týdnech zúčastní několik významných setkání v různých částech světa. Ve všech případech se bude jednat o akce s účastí odborné veřejnosti a zaměřené na otázky prokazování totožnosti, obranu proti padělatelům a nové technologie v tomto oboru.

Bude se jednat o následující konference a veletrhy:

  • -     Cards and Payments the Middle East (Dubaj, 15. – 16. dubna)
  • -     INATE (Šangaj, 19. – 21. dubna)
  • -     Connect:ID (Washington, D.C., 1. – 2. května)
  • -     SDW 2018 (Londýn, 25. – 27. června)

Experti budou diskutovat o nových způsobech útoků a dalších výzvách pro odvětví, možnostech, jak jim čelit. Optaglio představí několik novinek, ale předmětem největšího zájmu nejspíš budou technologie a produkty, které se v posledních letech tak osvědčily a získaly firmě pozici respekt na světových trzích. To zahrnuje zejména:

-          Hologramy vytvářené elektronovou litografií s extrémně vysokým rozlišením pomocí vlastních matematických algoritmů vyvinutých ve společnosti Optaglio.

-          Produkty pro hladkou integraci hologramu do polykarbonátového osobního průkazu tak, aby vznikl jednolitý celek a vyjmutí hologramu bylo absolutně nemožné.

-          Mikrohologramy, tedy zrnka kovového prachu, přičemž na každém zrnku je umístěn hologram se všemi vizuálními efekty.

Tyto technologie jsou využívány ve více než 50 zemích světa a jsou respektovány jako standard špičkové protipadělatelské ochrany. 

2018-01-25 13:52:01

Společnost Optaglio mezi leadery globálního trhu s holografickým papírem

Optaglio je jedním z tří dominantních hráčů na globálním trhu s holografickým papírem. Toto postavení si pravděpodobně udrží minimálně do roku 2022. Vyplývá to z analytické studie, kterou publikovala skupina Amex Market Report. 

Pojem "holografický papír" zahrnuje jak papír se speciálním lesklým povrchem měnícím se podle úhlu dopadajícího světla, tak i papír obsahující holografické částice. Optaglio dodává technologii pro výrobu papíru obsahujícího mikrohologramy - miniaturní částice (od 40 mikrometrů), které při pohledu pouhým okem vypadají jako kovový prach, ale při pohledu mikroskopem či lupou je možné vidět jejich pravidelný tvar, nápis či obrázek na každém a také hologram se všemi vizuálními efekty. 

Celý text zprávy zde. 

2017-12-14 11:09:01

Mikrohologramy proti falešným lékům

V posledním čtvrtletí letošního roku dodá Optaglio ochranu proti padělání pro více než 10 milionů balení léků. Vesměs se jedná o skryté formy ochrany, které doplňují viditelné prvky. Bude tak možné identifikovat padělek i v těch případech, kdy se útočníkům podařilo překonat první úroveň obrany a dostat falešné léky do řetězce dodávky.

“Je to skvělá zpráva pro pacienty a velmi špatná zpráva pro padělatele. I tehdy, když dokážou napodobit základní ochranný prvek jako vodotisk, čárový kód nebo jednoduchý hologram, zdaleka ještě nemají vyhráno,” vysvětluje senior manažer vývojového centra Tomáš Karenský. “Je tak eliminován obvyklý závod nebo obránci a útočníky, kdy my vytváříme ochranný element a oni se jej snaží napodobit. Teď jsou v situaci, kdy nevědí přesně, jaké další ochranné prvky balení obsahuje.“ 

2017-11-10 11:17:46

Optaglio míří do Cannes

Ve dnech 28. – 30. listopadu 2017 proběhne ve francouzském Cannes konference a veletrh Trustech, což je každoroční setkání expertů a manažerů zaměřené na technologie pro prokazování identity, doklady, platební řešení, ochranu proti podvodům a vše, co s tím souvisí.

Optaglio na setkání představí svoje ověřené produkty, z nichž některé jsou akceptovány jako nejpokročilejší dostupná řešení, ale nabídne i inovace z poslední doby. „Stále ještě panuje nadšení pro biometrii a iluze o možnostech výhradně elektronických řešení. Ti prozíravější si ale uvědomují, že je zapotřebí přemýšlet o celkové koncepci, nikoliv jen o technologických hračkách. A při celkovém pohledu se vždy ukáže, že uživatel potřebuje držet v ruce nějaký nezpochybnitelný důkaz o vlastní identitě, každé jiné řešení vytváří příliš vysoká rizika. K tomu rozhodně máme co říci – k zabezpečení nejrůznějších identifikačních dokumentů, architektuře ID projektů i celkovým trendům. Vítáme proto příležitost být u toho,“ prohlásil Petr Hampl ze společnosti Optaglio. „Pro kolegy z Optaglio Labs a Optaglio Consulting Practice to bude naopak příležitost mluvit s experty odjinud a rozšířit tak svůj pohled.“

Společnost Optaglio má unikátní řešení pro ochranu polykarbonátových karet. Umožňuje také vytvářet doklady z materiálů obsahujících mikrohologramy a implementovat tak další úroveň ochrany. Očekává zájem také o řešení umožňující provádět kontrolu dokladu vůči databázi, ani by byly sítěmi přenášeny osobní údaje. Představí i novinky z poslední doby, jako např. hologramy s extrémně vysokým rozlišením, produkty zaměřené na ochranu čipů proti vyjmutí.

S experty společnosti Optaglio se můžete setkat v hale Palais na stánku 01 F 078. 

2017-11-10 10:57:14

Zaostřeno na biometrické pasy

Optaglio uvedlo na trh řešení, které brání vyjmutí čipu z elektronického pasu nebo jiného podobného dokladu. Reaguje tak na rostoucí počet padělatelských útoků probíhajících právě tak, že pachatelé vloží do osobního dokumentu čip s jinými biometrickými údaji.

 

Ukládání osobních a biometrických údajů do čipu uvnitř dokladu představuje velice silný nástroj ověření totožnosti. Umožňuje nejrůznější automatizované kontroly až po letištní systémy typu e-Gates. V poslední době jsou ale čipy stále častějším terčem útoků, přestože většina výrobců aplikuje nějakou formu ochrany. „Z našich diskuzí s experty forenzních laboratoří jednoznačně vyplývá, že útoky cílící na čipy jsou stále četnější a chytřejší. Před nějakými pěti lety se padělatelé většinou snažili čip znefunkčnit a sázeli na to, že se policista při kontrole spolehne na fyzické ověření vzhledu vůči fotografii. Dnes mají k dispozici sofistikovanější technologie. Dokážou vyrobit čip s vlastními biometrickými údaji,“ k dispozici sofistikovanější technologie, dokážou vyrobit vlastní čip s biometrickými údaji,“ říká Dr. Tomáš Karenský, senior manažer vývojového centra ve společnosti Optaglio.

 Nové řešení společnosti Optaglio spočívá v tom, že čip je zakryt průhledným hologramem sestávajícím z tisíců drobných částeček. Při jakémkoliv pokusu o manipulaci se hologram rozpadne na jednotlivé částečky. „Věnovali jsme hodně energie testování různých metod vyjmutí čipu, takže dnes máme jistotu, že naše řešení je absolutně odolné,“ pokračuje Karenský. „Je ale zapotřebí zdůraznit, že podstatný je také grafický návrh hologramu. Existuje totiž riziko, že útočník nahradí původní hologram jiným s podobným vzhledem. Proto je důležité, aby bezpečnostní hologram obsahoval velmi výrazný vizuální efekt, jaký není možné napodobit jinou technologií. V tom nám poskytuje velkou výhodu, že se podařilo zvýšit rozlišení na 5 milionů DPI a že máme nové efekty, jako např. 3D animace.“

2017-10-16 11:00:06

České hologramy do Číny

Společnost Optaglio se zúčastní prestižního setkání představitelé centrálních bank, ministerstev, policejních útvarů, tiskáren cenin, výrobců identifikačních karet a dalších organizací, které řeší ochranu dokladů nebo produktů proti padělání. Akce s názvem Security Document Summit proběhne ve dnech 24. – 25. října v Pekingu, v prostorách China National Convention Center.

Optaglio se hlavně zaměří na ty části svého portfolia, ve kterých je globálním leaderem a představí i poslední inovace. Zájem předpokládá zejména o produkty pro zabezpečení polykarbonových karet, kde dnes nabízí nejpokročilejší řešení na světě. Součástí expozice budou i mikrohologramy a řešení Optaglio OVImage umožňující identifikovat konkrétní doklad porovnáním vůči databázi, ani by byly přenášeny citlivé údaje přes sítě.

Technologie firmy Optaglio jsou dnes využívány pro ochranu proti padělání dokladů a produktů ve více než 50 zemích celého světa. Trhy jihovýchodní Asie jsou zajímavé zejména proto, že jsou velmi dynamické, rozsáhlé a s velkým zájmem o technologické novinky. 

2017-10-02 13:58:32

Hologramy s unikátním rozlišením

Společnost Optaglio překonala při výrobě bezpečnostních hologramů hranici rozlišení 5 milionů DPI. Posunula tak ochranu proti padělání na úplně novou úroveň. Výrobci osobních průkazů, pro které Optaglio pracuje, tím získali technologický náskok, který s vysokou pravděpodobností vydrží více než požadovaných 10 let. 

Česká firma OPTAGLIO byla už dosud světovou jedničkou v hologramech vyráběných metodou elektronové litografie s velmi vysokým rozlišením. Dosahala hodnoty až 2,5 milionu DPI, což umožňuje např. vměstnat detailní mapu Měsíce na plochu jednoho centimetru čtverečního. „Pokud vím, ještě nikomu se nepodařilo imitovat hologram s takovým rozlišením. Je ale nezbytně nutné, abychom si udržovali dostatečný technologický náskok. Typická doba platnosti pasu totiž bývá 10 let. Vystavitelé pasů potřebují jistotu, že padělatelé během té doby schopni doklad okopírovat.“ pokračuje Karenský.

2017-08-18 13:34:00

Optaglio na Label Expo 2017

Společnost OPTAGLIO se zúčastní konference a veletrhu Label Expo, které proběhnou v Bruselu ve dnech 25. – 28. září. Jedná se o největší světové setkání firem zabývajících se obalovými a grafickými technologiemi. Optaglio se pochopitelně zaměří na optické prvky chránící produkty a obaly proti padělání, falšování a pozměňování údajů.

„Výrobci vynakládají obrovské prostředky na sledování oběhu produktů. Jsou to užitečné projekty, ale  znovu se ukazuje, že to nestačí. Padělatelé dokážou pokaždé dostat své výrobky do produktového řetězce. Světovými médii např. probíhá případ jednoho z největších výrobců telefonů, v jehož aparátech byly instalovány padělané baterie, Amazon čelí žalobám... je jasné, že je zapotřebí chránit přímo zboží či součástku nebo aspoň obal. A tady můžeme přijít s bezkonkurenční nabídkou – hologramy, které není možné napodobit a řada technologií pro neoddělitelné spojení s produktem,“ říká technický manažer Libor Šustr. 

OPTAGLIO nabízí značení jak na úrovni základního materiálu (plast nebo papír obohacený o mikrohologramy), tak na úrovni viditelných optických prvků. Díky chirurgicky přesnému řezání lze vytvořit i úsporná řešení, další produkty jsou určeny pro pečeti bránící neautorizovanému otevření, dočasné zakrývání kódů a další speciální využití. 

2017-07-13 14:33:52

20 milionů osobních dokladů zabezpečeno proti padělání

Bezpečnostní prvky pro více než 20 milionů identifikačních průkazů, cestovních pasů a dalších průkazů dodala na globální trhy česká firma Optaglio v prvním pololetí letošního roku. Proti stejnému období roku 2016 to představuje nárůst o více než 30%. Ve všech případech se jednalo o polykarbonátové doklady. Optaglio, které je světovou jedničkou v nejpokročilejších bezpečnostních hologramech, tak potvrdilo i pozici leadera ve speciálních řešeních pro polykarbonát.

Zákazníky jsou tiskárny cenin a dodavatelé  identifikačních karet v Evropě a Asii. Od letošního roku jim Optaglio nabízí i stroje umožňující, aby výrobci karet integrovali hologramy i vlastními silami. Optaglio dodává pokročilé hologramy, které nemohou být žádným způsobem okopírovány a které obsahují optické efekty nenapodobitelné jinou technologií. Veškerý vývoj probíhá v Optaglio Labs v Lochovicích ve středních Čechách, kde bylo vybudováno nejmoderněji vybavené výzkumné pracoviště v Evropě. V areálu v Lochovicích jsou umístěny i veškeré výrobní kapacity. 

Plný text zprávy je k dispozici zde.

2017-06-16 10:36:35

Optaglio na londýnském Security Document World

Společnost OPTAGLIO, světová jednička v nejpokročilejších bezpečnostních hologramech, předvede své technologie na veletrhu SDW 2017, který proběhne ve dnech 27. – 28. června v londýnském Wesminsteru.

Na Security Document World 2017 se sjede technologická špička z celého světa, a rovněž i představitelé ministerstev a dalších orgánů odpovědných za ochranu identit občanů, ochranu dokumentů proti padělání a ochranu hranic. Stejně tak i technologické a výzkumné firmy, dodavatelé materiálů, státní tiskárny cenin, výrobci identifikačních průkazů (plastových karet), konzultanti atd.

Představitelé společnosti OPTAGLI se zúčastní i odborné konference, která proběhne zároveň s veletrhem a na které budou přednášet policejní vyšetřovatelé a experti bezpečnostních ministerstev z několika evropských zemí, USA a Velké Británie.

Společnost OPTAGLIO bude na svém stánku předvádět jak ty produkty, které si již získaly pevné postavení na světových trzích (např. mikrohologramy), tak inovace průběžně vznikající v OPTAGLIO LABS. Letos především ty, které jsou zaměřeny na ochranu polykarbonátových karet proti padělání a proti neautorizovanému provádění změn.

Veletrh je volně přístupný veřejnosti. Stánek společnosti OPTAGLIO (hlavní sál, pozice M75) bude otevřen od 27.6. 9:00 do 28.6. 17:00. 

2017-05-09 14:55:38

Optaglio zvyšuje aktivitu na severoamerickém trhu

Řadu jednání s představiteli amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (Homeland Security) a mnoha komerčními firmami absolvovali v uplynulých dnech představitelé společnosti OPTAGLIO. „Bylo zajímavé vidět, že mnoho amerických expertů naši firmu znalo. Věděli o našich výzkumných projektech a měli představu o našich technologiích, které jsou dokonce někdy předváděny jako ukázkový příklad velmi pokročilého zabezpečení dokumentů,“ informoval manažer technologií Libor Šustr.

Americká zkušenost potvrzuje kritickou důležitost osobních dokladů odolných proti padělání. I když rychle roste zájem o biometrii a na trh vstupuje řada firem s velmi zajímavými řešeními, základním prostředkem prokazování totožnosti je a zůstane doklad. Policista na ulici, prodavač v půjčovně nebo třeba hospodský mající pochybnost o vaší plnoletosti – ti všichni mohou potřebovat jistotu o vaší totožnosti. I kdyby bylo možné je vybavit čtečkami otisku palce, duhovky či jiné tělesné charakteristiky, z mnoha důvodů není myslitelné masově otevírat přístup k databázím, bez nichž nemá načítání biometrických údajů význam.

Potvrzuje se také, že osobní doklady jsou častým terčem padělatelů. Ve Spojených státech, kde jsou základními doklady totožnosti řidičské průkazy vydávané jednotlivými státy, byl každý řidičský průkaz už někdy úspěšně zfalšován. V řadě případů je kvalita padělku lepší než originálu a sami představitelé ministerstva vnitra přiznávají, že často nevědí, jaká technologie byla při falšování použita. 

Celý text zprávy je k dispozici zde.

2017-03-15 11:30:28

OPTAGLIO vstupuje do další etapy rozvoje transformací na a.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA -  Jedna z nejúspěšnějších českých nanotechnologických firem a světová jednička v elektronové litografii OPTAGLIO byla transformována v akciovou společnost. Změna podpoří další růst, usnadní získávání investic a není vyloučen ani budoucí vstup na některou ze světových technologických burz.

 Společnost OPTAGLIO byla založena v roce 1994 s původním názvem Czech Holography, s.r.o.  Je dodavatelem bezpečnostních hologramů, patří mezi nejužší světovou špičku a v některých segmentech řešení nemá na globálním trhu konkurenci. Hologramy společnosti OPTAGLIO jsou využívány zejména tam, kde má silná ochrana proti padělání kritickou důležitost – osobní doklady, pasy, bankovky, ceniny a nejdražší značkové zboží.  Jsou využívány ve více než 50 zemích celého světa. V posledních letech firma výrazně posílila postavení na rychle rostoucím trhu v Indii a jihovýchodní Asii a stala se klíčovým dodavatelem hologramů pro cestovní pasy, kolky a daňové známky. 

Celý text tiskové zprávy je k dispozici zde.

2017-03-06 09:04:18

Zájem o „otisky prstů“ dokumentů roste

Společnost OPTAGLIO dnes oznámila získání dalších zakázek na průlomový produkt OVImage, který nejen, že zcela zamezuje vytváření falešných dokumentů, ale umožňuje identifikovat konkrétní exemplář dokumentu, a to i v případě, že jej pachatel pozmění.

 Bezpečnostní hologramy jsou všeobecně pokládány za nejsilnější ochranu proti padělání, protože  - pokud jsou vytvářeny pokročilými metodami – je nesmírně obtížné nebo nemožné je napodobit. Hologramy ale neumožňují rozlišení jednotlivých kusů dokumentů. To vychází ze samotného principu výroby hologramů, kdy raznice (master hologram) je otiskována do materiálu podobně jako při tisku. Vědci ve společnosti Optaglio ale řešení našli.

 Jeho základem jsou mikrohologramy, což jsou mikroskopické kovové částice pravidelného tvaru s holografickým povrchem. Při pohledu pouhým okem působí jako kovový prach, ale pomocí mikroskopu lze na každém „zrníčku“ najít kompletní hologram.  Společnost OPTAGLIO s mikrohologramy přišla a má je patentovány.

 V rámci produktu OPTAGLIO OVImage jsou mikrohologramy „rozsypány“ do vymezené části chráněného dokumentu, kterým může být identifikační průkaz, cestovní pas, bankovka, kolek apod. Mikrohogramy jsou zality do plastu nebo připojeny k papíru metodou horké ražby. V dalším kroku je snímek rozložení mikrohologramů uložen do databáze. Kdykoliv později pak může být dokument znovu načten a v databázi vyhledán.

 „Ani my sami nedokážeme podruhé vytvořit naprosto stejné rozložení mikrohologramů,“ vysvětluje manažer výzkumu ve společnosti OPTAGLIO Igor Jermolajev. „Protipadělatelská ochrana zpravidla funguje tak, že uživatelé rozpoznají nějaký ochranný znak. Ale s produktem OVImage můžete jít ještě dál. Bude možné např. jednoznačně určit, ze kterého pasu byl vyříznut ochranný prvek použitý při pokusu o falšování. Kdy byl ten konkrétní pas vystaven, komu byl předán nebo třeba, zda byla řádně nahlášena krádež.“

 Osobní dokumenty i bankovky mají svá sériová čísla, ale padělatelé jsou schopni je přepsat.  Možnost identifikovat konkrétní exemplář dokument podle prvku, který nemůže být změněn, tak přináší skokové zlepšení v jejich ochraně i při vyšetřování pokusů o podvody. OPTAGLIO  s touto inovací přichází v době, kdy prudce vzrůstá zájem o ochranu dokumentů proti padělatelům. Na slabá místa totiž cílí teroristické a zločinecké skupiny a nedůvěra vůči určitým dokumentům může ovlivnit i postup vůči jejich bezúhonným držitelům.

 „Jsme rádi, že reakce trhu potvrzuje zájem o nejvyspělější technologie ochrany proti padělání. Vzhledem k bezpečnostním aspektům celé věci nemůžeme uvádět jednotlivé zákazníky, nicméně podstatné je, že v dohledné době bude na světě několik zemí, které budou schopny identifikovat jednotlivé kusy dokladů,“ doplnil technolog společnosti OPTAGLIO Libor Šustr.

2017-02-06 10:58:51

Blízký východ má zájem o české hologramy

Nanotechnologické optické prvky vyvíjené a vyráběné v České republice se mohou stát jednou z hlavních zbraní proti falšování pasů a dalších osobních dokladů na Blízkém východě. Zájem o bezpečnostní hologramy české firmy OPTAGLIO potvrdila i konference Intersec, která se konala na konci ledna v Dubaji a která byla zaměřena na bezpečnostní technologie.  Předmětem pozornosti byly zejména mikrohologramy a speciální produkty pro ochranu plastových (polykarbonátových) dokladů totožnosti.

 Ochrana osobních dokladů proti padělání byla vždy důležitá, ale nyní její význam ještě roste. Gangy padělatelů jsou technologicky pokročilejší a zároveň přibývá teroristických skupin a dalších „zákazníků“, kteří jsou ochotni platit za falešné doklady značné částky. Vlády si začínají uvědomovat, že pokud se po světě pohybují lidé s falešnými pasy té které země, mohou být označeni za bezpečnostní riziko všichni držitelé takových pasů, i ti zcela bezúhonní.

 „Pokud pro vás má ochrana proti padělatelům prvořadou prioritu, rychle zjistíte, že některé produkty společnosti OPTAGLIO prostě nemají konkurenci. Zájem tomu odpovídal, zejména mezi různými vládními experty odpovědnými za zabezpečení dokladů,“ informoval technolog Libor Šustr, který se jednání v Dubaji účastnil osobně. 

2014-04-24 15:42:50

Hlouběji do bezpečnosti

Umíte si představit 500 000 DPI? Nyní je to o něco snazší - Optaglio představilo detailní holografickou mapu měsíce na ploše pouhých 5x5 cm. V hologramu jsou velmi detailně a věrně zobrazeny všechny krátery a "moře" se svými názvy a nalézt zde můžeme i místa přistání prvních lunárních expedic.

 

Moon hologram 

 

Tento hologram jsme představili na veletrhu Drupa v Düsseldorfu a velký zájem vzbudil i na Security Document World v Londýně a t především díky vysoké kvalitě zpracování. Hologram měsíce v sobě symbolicky spojuje nezměrné rozměry astronomických těles s detailními mikroskopickými strukturami hologramu.