News

Tailored solutions for your business

2017-08-18 13:34:00

Optaglio na Label Expo 2017

Společnost OPTAGLIO se zúčastní konference a veletrhu Label Expo, které proběhnou v Bruselu ve dnech 25. – 28. září. Jedná se o největší světové setkání firem zabývajících se obalovými a grafickými technologiemi. Optaglio se pochopitelně zaměří na optické prvky chránící produkty a obaly proti padělání, falšování a pozměňování údajů.

„Výrobci vynakládají obrovské prostředky na sledování oběhu produktů. Jsou to užitečné projekty, ale  znovu se ukazuje, že to nestačí. Padělatelé dokážou pokaždé dostat své výrobky do produktového řetězce. Světovými médii např. probíhá případ jednoho z největších výrobců telefonů, v jehož aparátech byly instalovány padělané baterie, Amazon čelí žalobám... je jasné, že je zapotřebí chránit přímo zboží či součástku nebo aspoň obal. A tady můžeme přijít s bezkonkurenční nabídkou – hologramy, které není možné napodobit a řada technologií pro neoddělitelné spojení s produktem,“ říká technický manažer Libor Šustr. 

OPTAGLIO nabízí značení jak na úrovni základního materiálu (plast nebo papír obohacený o mikrohologramy), tak na úrovni viditelných optických prvků. Díky chirurgicky přesnému řezání lze vytvořit i úsporná řešení, další produkty jsou určeny pro pečeti bránící neautorizovanému otevření, dočasné zakrývání kódů a další speciální využití. 

Více
2017-07-13 14:33:52

20 milionů osobních dokladů zabezpečeno proti padělání

Bezpečnostní prvky pro více než 20 milionů identifikačních průkazů, cestovních pasů a dalších průkazů dodala na globální trhy česká firma Optaglio v prvním pololetí letošního roku. Proti stejnému období roku 2016 to představuje nárůst o více než 30%. Ve všech případech se jednalo o polykarbonátové doklady. Optaglio, které je světovou jedničkou v nejpokročilejších bezpečnostních hologramech, tak potvrdilo i pozici leadera ve speciálních řešeních pro polykarbonát.

Zákazníky jsou tiskárny cenin a dodavatelé  identifikačních karet v Evropě a Asii. Od letošního roku jim Optaglio nabízí i stroje umožňující, aby výrobci karet integrovali hologramy i vlastními silami. Optaglio dodává pokročilé hologramy, které nemohou být žádným způsobem okopírovány a které obsahují optické efekty nenapodobitelné jinou technologií. Veškerý vývoj probíhá v Optaglio Labs v Lochovicích ve středních Čechách, kde bylo vybudováno nejmoderněji vybavené výzkumné pracoviště v Evropě. V areálu v Lochovicích jsou umístěny i veškeré výrobní kapacity. 

Plný text zprávy je k dispozici zde.

Více